sylke hamel illustrator and designer, portfolio of drawings and paintings
 
haupttor, zeche zollern 2
 
fuehrerstuhl
 
 
Z e c h e   Z o l l e r n  2 ,  H a u p t t o r
A 2 ,   M i s c h t e c h n i k
          E N G L I S H